Remove App?

Ap Cwtsh For PC | How To Download – (Windows 7/8/10/Mac)

8 Min Read
Rate this post

The Asia Pacific Centre for Work Health and Safety (Ap Cwtsh) is a research centre based at the University of Queensland, Australia. The Centre is a leading source of knowledge on work health and safety in the Asia Pacific region. The Centre undertakes research on a range of topics related to work health and safety, including work-related stress, musculoskeletal disorders, and work-related injuries. The Centre also provides training and education on work health and safety issues to a range of stakeholders, including employers, workers, and health and safety professionals.

Our goal is to help you get the Ap Cwtsh for PC and install it on Windows. Before we do that, don’t you want to know its technical specifications? They go like this:

Ap Cwtsh Andorid App Summary

The developer of the Ap Cwtsh is Moilin Cyf and they’ve done a great job at keeping Ap Cwtsh simple yet highly interactive. You can find the Ap Cwtsh under Health & Fitness of Play Store. Ap Cwtsh’s latest version is 1.0.0 with an impressive user base of over 1114. Besides, the overall user rating of 0.0 shows how people love Ap Cwtsh.

If you’re wondering if it’s updated or not, the latest update date of the Ap Cwtsh is Apr 27, 2018 with all the latest features you need. Using it on your PC will require using an Android Emulator like BlueStacks, Nox player, or Memu.

We’ll include the guides that you can follow to install the Ap Cwtsh on your computer using the best emulator in this article. Follow along:

Ap Cwtsh App Overview and Details

Cyflwyno dulliau sy’n hybu iechyd a lles yw Ap Cwtsh, megis myfyrdodau cynhenid Cymreig. Mae Ap Cwtsh yn cynnwys sesiynau myfyrio newydd sbon sy’n adlewyrchu ein hiaith, ein hanes a’n diwylliant.

Rhoddwyd enw Cwtsh ar yr ap gan ei fod yn air Cymraeg nad oes modd ei gyfieithu’n iawn i’r Saesneg, ac mae’n cyfleu bwriad a naws yr ap. Mae gwefan Prifysgol Cymru’n dehongli’r gair cwtsh fel hyn;
“Ask a Welsh person what a ‘cwtch’ is and often they’ll give you a fond smile – because a cwtch is evocative – it has the magical quality of transporting someone back to the safety of their childhood.
This corresponds with the word’s other meaning, which is a place to safely store things – if you give someone a cwtch, you’re figuratively giving them a ‘safe place’.”
Mae Cwtsh yn hafan i Gymry droi tuag ato er mwyn cychwyn ar y daith o gysylltu’n ddyfnach gyda nhw eu hunain drwy dechnegau myfyrdod sy’n adlewyrchu cynhesrwydd a natur groesawgar y Cymry ac i chi deimlo fel eich bod yn rhoi cwtsh i’ch hun wrth ei ddefnyddio.
Mewn byd sydd yn llawn ansicrwydd, bydd cynnwys Cwtsh yn arwain pobl i ddod i adnabod eu hunain ar lefel ddyfnach mewn modd goddefgar a thyner.
Rydym wedi dechrau’n syml gyda 4 adran fydd yn sbarduno diddordeb ac awydd pobl am fwy o gynnwys tebyg.

O fewn yr ap mae dwy adran;
1. Cyflwyniad i Ap Cwtsh sy’n cynnwys 4 fideo rhagarweiniol i’ch paratoi chi i ddeall mwy am fyfyrio.
2. Y Myfyrdodau sy’n cynnwys 3 sesiwn myfyrio dyddiol, 1 i’r bore, 1 yn ystod y dydd ac 1 i helpu chi i gysgu

Oriau Man y Bore – Myfyrdod byr a syml (tua 8 munud) i osod tôn eich diwrnod. Dywedir mai’r adeg gorau o’r dydd ar gyfer myfyrio yw’n syth bin ar ôl deffro yn y bore. Yn y munudau prin yma, mae ‘na ennyd o dawelwch a llonyddwch i’w ganfod cyn i’r meddwl ddechrau rhedeg ar garlam.

Mwyaf y brys, mwyaf y rhwystr – Sesiwn 5 munud i ddod â chi yn ôl atoch chi eich hun yn ystod diwrnod prysur drwy gysylltu gyda’r corff a’r anadl a dechrau arafu’r meddwl.

Cael Wil i’w Wely – Mae cwsg, ac yn benodol diffyg cwsg, yn broblem fawr i nifer o bobl heddiw.
Felly, dyma sesiwn ymlacio 17 munud o hyd dan arweiniad i ymlacio’r corff a’r meddwl a suo’r gwrandäwr i gysgu.

Gorau adnabod, d’adnabod dy hun – Wrth i chi ddod i arfer gyda myfyrio, efallai y byddwch yn dymuno dyfnhau eich ymarfer drwy arbrofi gydag arddulliau myfyrio eraill, a hefyd eistedd heb gyfarwyddyd ac am gyfnodau hirach o amser. Mae’r amserydd yma’n rhoi rhwydd hynt i chi ddatblygu eich ymarfer dros amser.

Noddwyd yr ap gan Lywodraeth Cymru
Cefnogwyd gan Fenter Iaith Abertawe
Awdur yr ap yw Laura Karadog laurakaradog.cymru
Cerddoriaeth gan Delyth ac Angharad Jenkins
Datblygwyd gan gwmni Moilin

Features of Ap Cwtsh for PC

ddeall beth sy’n achosi eich ansicrwydd a sut mae’n effeithio arnoch.

Gysgu’n daclus – Sesiwn 8 munud sy’n sicrhau eich bod yn derbyn ansawdd o gysgu trwy roi sylw i’ch corff a’ch meddwl.

1. The app contains new meditation sessions that reflect our language, history, and culture.
2. The app is named after the Welsh word for ‘hug’, which is impossible to translate to English exactly, and reflects the intention and feeling of the app.
3. The app is a safe haven for Welsh people to turn to in order to begin their journey of connecting with themselves more deeply through meditation techniques that reflect the Welsh people’s friendliness and natural warmth, and make you feel like you are giving yourself a hug.
4. In a world full of uncertainty, the inclusion of the Cwtsh app will lead people to get to know themselves on a deeper level in a safe and comforting way.
5. We have started simply with 4 sections that will spark interest and a desire for more content like it.
6. Within the app there are two sections:
7. An introduction to the Cwtsh app, which

Whats New In this Ap Cwtsh?

Fersiwn Gynta (1524691648)

Download & Install Ap Cwtsh For PC: Windows 10/8/7

Let’s download and install the Ap Cwtsh app on PC using the Nox Player android emulator. There are a few steps to get this done as mentioned below:

  • Start by downloading the Nox emulator for your PC from their official website. You can find it in your downloads folder.
  • Double click on the downloaded file, accept the permissions and install Nox player on your computer.
  • Open the Nox Player and locate the Play Store app and log into your Google account using your credentials.
  • Click on the search bar and type for the Ap Cwtsh app. You’ll see it in the first result from where you can install it.
  • After clicking the install button, the Ap Cwtsh will start downloading on your computer, then install.
  • Once installed, you can now locate the installed Ap Cwtsh on Nox player homepage or your desktop. Use it from there.
Ap Cwtsh App Specification
App Name: Ap Cwtsh On Your PC
Devoloper Name: Moilin Cyf
Latest Version: 1.0.0
Android Version: 4.1
Supporting OS: Windows,7,8,10 & Mac (32 Bit, 64 Bit)
Package Name: co.moilin.apcwtsh
Download: 1114+
Category: Health & Fitness
Updated on: Apr 27, 2018
Get it On:

Download

Conclusion

This is an excellent program that will help you learn more about your community and how you can help make it a better place. It is also a great way to meet new people and make new friends. The program is well worth the time and effort, and I would highly recommend it to anyone who is looking for a way to make a difference.

Did you love the guide and be able to download and install the Ap Cwtsh for PC? Don’t forget to ask if you want more info about the emulator, the Ap Cwtsh, or the steps altogether.

Recent Ap Cwtsh Reviews

A Google user

Apr 27, 2018

Mae’r ap hwn yn cyflawni ei holl addewid ac amcanion.

A Google user

Jul 26, 2018

gwych. dwi’n defnyddio’r app yma bob bore.

A Google user

Apr 28, 2018

Nid yw tudalennau’r ap yn ffitio sgrin samsung s7. Methu dewis opsiynau yn
iawn oherwydd hyn yn anffodus.

A Google user

May 11, 2018

Gwych cael ap tebyg i hwn drwy gyfrwng y Gymraeg! Ap syml ond effeithiol tu
hwnt.

A Google user

May 16, 2018

Da iawn i ymlacio da

Disclaimer

We refer the ownership of This Ap Cwtsh to its creator/developer. We don’t own or affiliate for Ap Cwtsh and/or any part of it, including its trademarks, images, and other elements.

Here at geekoversity, we also don’t use our own server to download the Ap Cwtsh. We refer to the official server, store, or website to help our visitors to download the Ap Cwtsh.

If you have any query about the app or about geekoversity, we’re here to help you out. Just head over to our contact page and talk your heart to us. We’ll get back to you ASAP.

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0